Stipendejä tietokirjallisuutta lukeville nuorille

Onko opiskelijallasi jokin erityisala, josta hän tietää paljon? Pitääkö oppilaasi upeita esitelmiä? Onko lukiolaisella tai ammattiin opiskelevalla loistavat yleistiedot, koska hän lukee paljon tietokirjoja?


HAE HÄNELLE TIETOKIRJASTIPENDIÄ!

Lauri Jäntin säätiö ja Suomen tietokirjailijat ry jakavat 100 kappaletta 100 euron suuruisia stipendejä yläasteen päättöluokan oppilaille ja toisen asteen opiskelijoille. Myönnetyt stipendit kunniakirjoineen jaetaan kevätjuhlassa.

Hakuaika ja -ohjeet

Kevään 2016 stipendien haku on alkanut, ja se päättyy perjantaina 22. huhtikuuta klo 16.

Tarkemmat hakuohjeet ja lomake, jolla stipendiä haetaan, löytyvät Suomen tietokirjailijat ry:n verkkosivuilta. Sähköpostitse tai myöhässä lähetettyjä hakemuksia ei huomioida haussa.

Hakuun osallistuneille opettajille/kouluille tiedotetaan stipendien saajista viikolla 19, stipendit toimitetaan kouluille viikolla 20.